പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തോളൂ. മനുഷ്യന്‍ എന്ന മഹാഅദ്‌ഭുതത്തെ വായിച്ചുതുടങ്ങൂ…. വായനയെ ലഹരിയായി അനുഭവിച്ചവര്‍ നിരവധിയാണ്. അക്കിത്തത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോയി പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങി വായിച്ചിരുന്ന കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു എം.ടിയുടേത്…..അങ്ങനെ പലരും…..

Published May 27, 2017 by Sherin Chacko

മതസൗഹാർദ്ദo

Published March 19, 2017 by Sherin Chacko

ഏതു മതമായാലും കാരുണ്യമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ മനുഷ്യത്വം. ജീവിതത്തില്‍ അവശതയനുഭവിക്കുന്നവരെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അവിടെ മനുഷ്യത്വം ജനിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുതന്നെയാണ് മതസൗഹാര്‍ദ്ദം വിവക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും.
സുഭാഷ്‌ചന്ദ്രബോസ് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞപോലെ നമുക്കും പറയാന്‍ സാധിക്കട്ടെ  ‘India is my religion’.
ശക്തരായ യുവജനങ്ങള്‍ ഒത്തുചേരുക….. അത്ഭുതകരമായ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്‍റെ ആത്മീയാനുഭൂതി അനുഭവിക്കാം….

ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ (നല്ല മലയാളം കവിതകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം….)

Published March 11, 2017 by Sherin Chacko

സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ

ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി

മഴുതിന്ന മാമര കൊമ്പില്‍ തനിച്ചിരുന്നൊ-

ടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി

നോവുമെന്നോര്‍ത്തു പതുക്കെ അനങ്ങാതെ

പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു

ഇടരുമീ ഗാനമോന്നേറ്റു പാടാന്‍ കൂടെ

ഇണയില്ല കൂട്ടിനു കിളികളില്ല

പതിവുപോല്‍ കൊത്തി പിരിഞ്ഞുപോയ്‌

മേയ്‌ ചൂടില്‍ അടവെച്ചുയര്‍ത്തിയ കൊച്ചുമക്കള്‍

ആര്‍ക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും

കാറ്റും മനസ്സില്‍ കുടിയിരുത്തി

വരവായോരന്തിയെ കണ്ണാല്‍ ഉഴിഞ്ഞു –

കൊണ്ടൊരു കൊച്ചു രാപ്പൂവുണര്‍ന്ന നേരം

ഒരു പാട്ടു കൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിതാ

ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി

ഇരുളില്‍ തിളങ്ങുമീ പാട്ടു കേള്‍ക്കാന്‍ കൂടെ

മരമുണ്ട് മഴയുണ്ട് കുളിരുമുണ്ട്

നിഴലുണ്ട് പുഴയുണ്ട് തലയാട്ടുവാന്‍ താഴെ

വഴിമര ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്

ആരുമില്ലെങ്കിലെന്തായിരം കൊമ്പത്ത്

താരുകളുണ്ട് താരങ്ങളുണ്ട്

ആപാട്ടിലാഹ്ലാദ തേനുണ്ട് കനിവെഴും

സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് കണ്ണീരുമുണ്ട്

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തന്‍ കൊച്ചു

ചിറകിന്റെ നോവ്‌ മറന്നു പോകെ

ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോര്‍ക്കാതെയാ

വിരിമാനം ഉള്ളാല്‍ പുണര്‍ന്നു കൊണ്ടേ

വെട്ടിയ കുറ്റിമേല്‍ ചാഞ്ഞിരുന്നാര്‍ദ്രമായ്‌

ഒറ്റചിറകിന്റെ താളമോടെ

ഒരുപാട്ട് വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ

ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി.

മാമ്പഴം – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
അങ്കണ തൈമാവിൽ‌നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്‌കെ
അമ്മതൻ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നൂ ചുടുകണ്ണീർ
നാലുമാസത്തിൻ മുൻപിലേറെനാൾ കൊതിച്ചിട്ടീ
ബാലമാകന്ദം പൂവിട്ടുണ്ണികൾ വിരിയവേ
അമ്മതൻ മണിക്കുട്ടൻ പൂത്തിരികത്തിച്ചപോൽ
അമ്മലർച്ചെണ്ടൊന്നൊടിച്ചാഹ്ലാദിച്ചടുത്തെത്തീ
ചൊടിച്ചൂ മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞ‌-
പൂവൊടിച്ചു കളഞ്ഞില്ലെ കുസൃതിക്കുരുന്നേ നീ
മാങ്കനി വീഴുന്നേരം ഓടിച്ചെന്നെടുക്കേണ്ടോൺ
പൂങ്കുല തല്ലുന്നതു തല്ലുകൊള്ളാഞ്ഞിട്ടല്ലേ
പൈതലിൻ ഭാവം മാറി വദനാംബുജം വാടീ
കൈതവം കാണാ‍ക്കണ്ണു കണ്ണുനീർത്തടാകമായ്
മാങ്കനി പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നവൻ
മാൺപെഴും മലർക്കുലയെറിഞ്ഞു വെറും മണ്ണിൽ
വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ
ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ
തുംഗമാം മീനച്ചൂടാൽ തൈമാവിൻ മരതക-
ക്കിങ്ങിണി സൗഗന്ധികം സ്വർണ്ണമായ് തീരും മുൻപേ
മാങ്കനി വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ മാതാവിന്റെ
പൂങ്കുയിൽ കൂടും വിട്ടു പരലോകത്തെ പൂകി
വാനവർക്കാരോമലായ് പാരിനെക്കുറിച്ചുദാസീനനായ്
ക്രീഡാരസ ലീലനായവൻ വാഴ്‌കെ
അയൽ‌പക്കത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളുത്സാഹത്തോ-
ടവർതൻ മാവിൻ‌ചോട്ടിൽ കളിവീടുണ്ടാക്കുന്നു
പൂവാലനണ്ണാർക്കണ്ണാ മാമ്പഴം തരികെന്നു
പൂവാളും കൊതിയോടെ വിളിച്ചുപാടീടുന്നു
വാസന്തമഹോത്സവമാണവർക്കെന്നാൽ
അവൾക്കാ ഹന്ത! കണ്ണിരിനാൽ അന്ധമാം വർഷക്കാലം
പൂരതോനിസ്തബ്ദയായ് തെല്ലിട നിന്നിട്ടു തൻ
ദുരിത ഫലം പോലുള്ളപ്പഴമെടുത്തവൾ
തന്നുണ്ണിക്കിടാവിന്റെ താരുടൽ മറചെയ്ത
മണ്ണിൽ താൻ നിക്ഷേപിച്ചു മന്ദമായ് ഏവം ചൊന്നാൾ
ഉണ്ണിക്കൈക്കെടുക്കുവാൻ ഉണ്ണിവായ്ക്കുണ്ണാൻ വേണ്ടി
വന്നതാണീ മാമ്പഴം; വാസ്തവമറിയാതെ
പിണങ്ങിപ്പോയീടിലും പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി നീ ഉണ്ണുവാൻ വരാറില്ലെ
വരിക കണ്ണാൽ കാണാ‍ൻ വയ്യത്തൊരെൻ കണ്ണനേ
സരസാ നുകർന്നാലും തായ തൻ നൈവേദ്യം നീ
ഒരു തൈകുളിർക്കാറ്റായരികത്തണഞ്ഞപ്പോൾ
അരുമക്കുഞ്ഞിൻ പ്രാണൻ അമ്മയെ ആശ്ലേഷിച്ചു

എന്‍റെ ലൈബ്രറി

Published March 11, 2017 by Sherin Chacko

പലപ്പോഴായി വാങ്ങിയതും കിട്ടിയതുമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

(ഇനിയുമുണ്ട് കൂട്ടിചേര്‍ക്കാന്‍.. സമയംപോലെചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു)

വൃത്തമഞ്ജരി – എ ആര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ

ആത്മോപദേശശതകം – ശ്രീനാരായണഗുരു

അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

ആശാന്റെ പദ്യകൃതികള്‍ -സമ്പൂര്‍ണം

നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം അമ്മയോടൊത്ത് – തോംസണ്‍

ഹ്യദയത്തിന്‍റെ നിശബ്ദതയില്‍ – ഫാ. ജോര്‍ജ് പറപ്പിള്ളില്‍(പരിഭാഷ)

ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ – റോബിന്‍ തെക്കേല്‍

കുരിശിന്‍ ചുവട്ടിലെ സ്ത്രി – ഫാ. ജേക്കബ് തെക്കേമുറി

ദൈവകാരുണ്യം –

വെളിച്ചം പോലൊരാള്‍ – ജി. കടുപ്പാറയില്‍

ബ്രഹ്മചര്യവും സഖിത്വവും – ഡോ. ഫെലിക്സ്‌ പൊടിമറ്റം

സമര്‍പ്പിതജീവിതം ഉള്‍കാഴ്ചകള്‍ – ഡോ.ജോസഫ്‌ കാഞ്ഞിരമറ്റം

വി. കുര്‍ബാനയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് – ഫാ. ഡോ. ജോസഫ്‌ chalassery

ത്രിത്വം വെളിപ്പെട്ട രഹസ്യം – ജോസ് വല്യാറ

വിശുദ്ധ താരകങ്ങള്‍ – രാഷ്ട്രദീപിക

നിരപ്പേലച്ചന്‍  ദൈവകരത്തിലെ തൂവല്‍ –

ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍ – സി. സുധ

വി. ചാവറയച്ചന്‍ – സി. ബെന്‍സിറ്റ

വി. മദര്‍ തെരേസ – സി. തെരേസ

. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് ഒരാമുഖം – സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ജീവിതപ്പാത – ചെറുകാട്

ഗാന്ധി – വി . മധുസൂദനന്‍ നായര്‍

കഥകള്‍ – ഉണ്ണി . ആര്‍  .

ഓര്‍മ്മകള്‍, ദു:ഖങ്ങള്‍,സ്വപ്നങ്ങള്‍ – ഫാ.ജോര്‍ജ് ഡി. വെള്ളാപ്പള്ളി

കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സംഗിതം – സി. ധന്യ

വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന് – നോര്‍മെന്‍ വിന്‍സെന്‍റ് പീല്‍

സഹനത്തിന്‍റെ തേന്‍കൂട് – കുഞ്ഞുമോന്‍ പുന്നാല

അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

അഗ്നിതുല്യനായ അപ്പസ്തോലന്‍ – ഫാ. പോള്‍ വടക്കേടത്ത്

ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ ജീവചരിത്രം – ജെ. നാലുപറയില്‍

സ്ത്രൈണപൂര്‍ണ്ണിമ – മാഗി

ക്രിസ്തിയ സന്ന്യാസം എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങോട്ട്? – റവ. Dr. ഈശോനന്ദ് വെന്പേനി

സമര്‍പ്പിത ജീവിതം –

യേശുവിന്‍റെ വീഥികളില്‍ – ബിജു മരിയാപുരം

വടക്കേമുറിയച്ചന്‍റെ രണ്ടാംനാഴിക

മലാല താഴ്വരയിലെ ഗുല്‍മക്കായി -ഡോ. ശുഭ

മലാല എന്ന മാലാഖ – ബിന്ദുജ വി, രാധിക ആര്‍.നായര്‍

ഞാന്‍ മലാല – പി. സ് രാകേഷ്

ഈശോമിശിഹായുടെ സുവിശേഷം – ഫാ. സിറിയക്ക് കിഴക്കേടത്ത്

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കുസ്തുതി – ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ

കാഴ്ച്ചകളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍ – ജോര്‍ജ്കുട്ടി ജെ വെട്ടിയില്‍

MOTHER TERESA COME BE MY LIGHT

ഉറവിടങ്ങള്‍ തേടി – ഡോ. ആന്റണി തറെകടവില്‍(EDIT)

തത്വമസി – സുകുമാര്‍ അഴികോട്

ഭക്തജീവിത പ്രവേശിക – വി. ഫ്രാന്‍സിസ് സെയില്‍സ്

പാറമടയില്‍ നിന്ന് പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് – ഡോ. ജെ. മുണ്ടയ്ക്കല്‍

ആരാച്ചാര്‍ – കെ. ആര്‍. മീര

ദൈവപരിപാലനയുടെ തണലില്‍ – സി. ഡോ. മേരി ലിറ്റി

ഉല്‍പ്പത്തി മിത്തും സത്തും – ജേകബ് തെക്കേമുറി

നവമാലിക (വിവ)- ഫാ.ഹെര്‍മന്‍

 

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.